ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง มหาวิทยาลัยจะสอนปัญหาเร่งด่วนที่สุดของสังคมได้อย่างไร?

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง มหาวิทยาลัยจะสอนปัญหาเร่งด่วนที่สุดของสังคมได้อย่างไร?

ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง ตรงกันข้ามกับความเชื่อที่นิยม มหาวิทยาลัยของเราไม่สามารถแก้ปัญหาของสังคมทั้งหมดหรือแม้แต่สอนเกี่ยวกับปัญหาเหล่านั้นได้ ทุกสังคมมีศูนย์ความรู้มากมาย – ในประเทศ ภาครัฐ เอกชน อุตสาหกรรม และอื่นๆ เราอยู่ในคลัสเตอร์อุดมศึกษา และเราไม่สามารถดำเนินงานที่จัดสรรให้กับภาคส่วนอื่น ๆ เช่น ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

บางครั้ง เราสืบทอดประเด็นที่ควรได้รับการแก้ไขก่อนหน้านี้

 เช่น ภาษา จริยธรรม และความรับผิดชอบของพลเมือง อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้มหาวิทยาลัยไม่ต้องรับผิดชอบในการทำให้สังคมดีขึ้น

ดังนั้น วิธีที่ดีที่สุดสำหรับมหาวิทยาลัยของเราในการเริ่มต้นสอนปัญหาเร่งด่วนที่สุดของสังคมคือการกำหนดคำถามที่สำคัญที่สุดที่สังคมกำลังเผชิญอยู่ก่อน การรู้สิ่งนี้จะช่วยให้มุ่งเน้นไปที่การจัดการกับปัญหาที่ระบุแต่ละปัญหา

ในฐานะสถาบันที่ทรงอิทธิพล มหาวิทยาลัยต้องเริ่มผลักดันการเปลี่ยนแปลงบางอย่างด้วยตัวของมันเอง ในขณะเดียวกันก็สอนเกี่ยวกับปัญหาและการเปลี่ยนแปลงในสังคมด้วย

ผู้คนที่มีความเชื่อมโยง ความรู้ การเข้าถึง และทักษะส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในชุมชนมหาวิทยาลัย และเราจำเป็นต้องใช้ทรัพยากรทั้งหมดเหล่านี้เพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

เราสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรเหล่านี้เพื่อมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงที่เราต้องการเห็นในประเทศได้ไกลแค่ไหน? มหาวิทยาลัยของเราได้ที่นั่งคนขับหรือแค่รอให้สิ่งต่างๆ เข้าที่เข้าทาง?

การเชื่อมต่อกับองค์กรอื่น

มหาวิทยาลัยของเราจำเป็นต้องเริ่มสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับสถาบันอื่นของสังคม

ตัวอย่างเช่น พวกเขาจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับที่ทำงาน ศูนย์ศาสนา และที่สำคัญกว่านั้นคือ ผู้ให้บริการการศึกษาระดับต้น ซึ่งมีความสำคัญเพราะพวกเขาวางรากฐานสำหรับนักเรียนแต่ละคนก่อนที่จะเข้าสู่ระบบมหาวิทยาลัย หากเข้าใจผิดมหาวิทยาลัยจะมีปัญหาในการผลิตบัณฑิตที่ดีเลิศ

และเนื่องจากเรารู้ดีกว่าในมหาวิทยาลัย เราจึงควรเชื่อมต่อกับสถาบันที่สำคัญเหล่านี้

หากมหาวิทยาลัยของเราสามารถเชื่อมต่อกับพวกเขาได้ พวกเขาสามารถหาคำตอบว่าการฝึกอบรมที่นักเรียนได้รับในระยะแรก ๆ นั้นเป็นเครื่องมือในการเติบโตและการพัฒนาที่ตามมาในมหาวิทยาลัยได้อย่างไร

ฟื้นฟูหลักสูตรของเรา

ที่สำคัญเราต้องชุบตัวหลักสูตรของเรา เราได้รักษาหลักสูตรที่ขาดการติดต่อกับความเป็นจริงของโลกปัจจุบันของเราไปนานแล้ว

เป็นไปได้ว่าหากคุณจัดแถวผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พวกเขาทั้งหมดจะเป็นพยานถึงการเรียนรู้สิ่งเดียวกันในลักษณะเดียวกันและด้วยข้อจำกัดเดียวกัน เราต้องอยู่เหนือสิ่งนี้และตอบสนองต่อความรู้และทักษะอันน่าสะพรึงกลัวของหลักสูตรของเรา

แต่เมื่อจัดทำหลักสูตรขึ้นแล้วไม่ควรเข้าใจผิดว่ารวบรวมคนที่เคยอยู่ในระบบมหาวิทยาลัยเท่านั้น

แม้ว่าประสบการณ์และข้อมูลของพวกเขาจะมีคุณค่า แต่ฉันเชื่อว่าเราสามารถครอบคลุมมากขึ้นในการวาดหลักสูตรของเราโดยการรวมข้อมูลจากนายจ้าง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก และผู้กำหนดนโยบาย การมีคนเหล่านี้มีส่วนร่วมในหลักสูตรจะช่วยส่งเสริม แต่ก็จะทำให้มีความชัดเจนและมีความเกี่ยวข้องมากขึ้นด้วย

มหาวิทยาลัยของเราเรียกว่าศูนย์วิจัยและพัฒนา ซึ่งหมายความว่ามหาวิทยาลัยมีภาระหน้าที่ที่ไม่สิ้นสุดในการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อยกระดับวิชาการหรือการศึกษา และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาหลักของสังคม ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำเว็บตรง