สล็อตเว็บตรง

การสร้างสถานที่ปลอดภัยให้เด็กผู้หญิงเล่นกีฬา ตอนที่ 2 : การตระหนักรู้ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

การสร้างสถานที่ปลอดภัยให้เด็กผู้หญิงเล่นกีฬา ตอนที่ 2 : การตระหนักรู้ในสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม

บทความชุดบทความแบ่งปันปัจจัยที่เอื้อต่อสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและส่งเสริมกีฬาเด็กผู้หญิงในอินเดียจาก Global Nomad’s World ซึ่งทำงานร่วมกับมูลนิธิ Naandi เพื่อสร้างภูมิทัศน์ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กผู้หญิง 37,000 คนในการเล่นกีฬาในอินเดีย เด็กหญิง Nanhi Kali ในอินเดียต้องการฟุตบอลมากขึ้นหลังจากได้ลิ้มรสกีฬาครั้งแรกในการแข่งขันระดับเขตในอินเดีย กลุ่มเด็กหญิง 12...

Continue reading...